Tüm Türkiye'ye %100 Orjinal BFT Ürünleri

Alışveriş Sepetim

Sepetiniz boş.

Sürüm 1.0

http://bftmarket.com adresinde bulunan Bft Market web sitesi, Elra'ya ait telif hakkıyla korunan bir çalışmadır. Sitenin belirli özellikleri, bu özelliklerle bağlantılı olarak Sitede yayınlanacak ek yönergelere, şartlara veya kurallara tabi olabilir.

Bu tür tüm ek şartlar, yönergeler ve kurallar, bu Koşullara atıfta bulunularak dahil edilmiştir.

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullanımınızı denetleyen yasal olarak bağlayıcı hüküm ve koşulları tanımlamaktadır. SİTEYE GİRİŞ YAPARAK, BU ŞARTLARA UYGUN OLURSUNUZ ve bu Şartları kabul etme yetki ve kapasitenize sahip olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. SİTEYE ERİŞMEK İÇİN EN AZ 18 YAŞINDA OLMALISINIZ. BU ŞARTLARIN TÜM HÜKÜMLERİNE KATILIYORSANIZ, SİTEYE GİRİŞ YAPMAYIN VE/VEYA SİTEYİ KULLANMAYIN.

Bu şartlar, anlaşmazlıkları çözmek için tahkim Bölüm 10.2'nin bireysel olarak kullanılmasını gerektirir ve ayrıca bir anlaşmazlık durumunda size sunulan çözümleri sınırlandırır.

Siteye Erişim

Bu Koşullara tabidir.Şirket, Siteye yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için erişmeniz için devredilemez, münhasır olmayan, geri alınabilir, sınırlı bir lisans verir.

Belirli Kısıtlamalar. Bu Koşullarda size onaylanan haklar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: (a) Siteyi satmayacak, kiralamayacak, kiralamayacak, devretmeyecek, devretmeyecek, dağıtmayacak, barındırmayacak veya başka bir şekilde Siteyi ticari olarak istismar etmeyeceksiniz; (b) Sitenin herhangi bir bölümünü değiştirmeyecek, türev çalışmalar yapmayacak, parçalarına ayırmayacak, tersine derlemeyecek veya tersine mühendislik yapamayacaksınız; (c) benzer veya rekabetçi bir web sitesi oluşturmak için Siteye erişmeyeceksiniz; ve (d) burada açıkça belirtilmediği sürece, Sitenin hiçbir bölümü, aksi belirtilmedikçe, herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, postalanamaz veya iletilemez, gelecekteki herhangi bir yayın, güncelleme veya Sitenin işlevselliğine yapılan diğer ilaveler bu Koşullara tabi olacaktır. Sitedeki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimleri, bunların tüm kopyalarında saklanmalıdır.

Şirket, size bildirimde bulunarak veya bulunmadan Siteyi değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Sitenin veya herhangi bir bölümünün herhangi bir değişikliği, kesintisi veya feshi nedeniyle Şirketin size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulamayacağını onayladınız.

Destek veya Bakım Yok. Şirketin Site ile bağlantılı olarak size herhangi bir destek sağlama yükümlülüğünün olmayacağını kabul etmektesiniz.

Sağlayabileceğiniz Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere, Site ve içeriğindeki telif hakları, patentler, ticari markalar ve ticari sırlar dahil tüm fikri mülkiyet haklarının Şirket veya Şirket tedarikçilerine ait olduğunun farkındasınız. Bu Koşulların ve Siteye erişimin, Bölüm 2.1'de belirtilen sınırlı erişim hakları dışında, size herhangi bir fikri mülkiyet hakkı veya bunlarla ilgili herhangi bir hak, unvan veya menfaat sağlamadığını unutmayın. Şirket ve tedarikçileri, bu Koşullarda verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları; Diğer Kullanıcılar

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları.Site, üçüncü şahıs web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve/veya üçüncü şahıslar için reklamlar gösterebilir. Bu Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları, Şirketin kontrolü altında değildir ve Şirket, herhangi bir Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından sorumlu değildir. Şirket, bu Üçüncü Şahıs Bağlantılarına ve Reklamlarına yalnızca size kolaylık olması amacıyla erişim sağlar ve Üçüncü Şahıs Bağlantıları ve Reklamları ile ilgili olarak inceleme, onaylama, izleme, destekleme, garanti veya beyanda bulunmaz. Tüm Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları kendi sorumluluğunuzdadır ve bunu yaparken uygun düzeyde dikkatli ve sağduyulu davranmalısınız. Üçüncü Şahıs Bağlantılarından ve Reklamlarından herhangi birine tıkladığınızda, üçüncü şahısların gizlilik ve veri toplama uygulamaları dahil olmak üzere ilgili üçüncü şahsın hüküm ve politikaları geçerlidir..

Diğer Kullanıcılar Her Site kullanıcısı, kendi Kullanıcı İçeriğinin herhangi birinden ve tamamından tek başına sorumludur. Kullanıcı İçeriğini kontrol etmediğimiz için, sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul etmektesiniz. Şirketin bu tür etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Siz ve herhangi bir Site kullanıcısı arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, dahil olma yükümlülüğümüz yoktur.

İşbu vesile ile Şirketi ve memurlarımızı, çalışanlarımızı, acentelerimizi, haleflerimizi ve görevlendirdiklerimizi, geçmiş, şimdiki ve gelecekteki her türlü ihtilaf, iddia, ihtilaf, talep, hak, yükümlülük, sorumluluktan muaf tutar ve feragat eder ve feragat edersiniz. Siteden doğrudan veya dolaylı olarak doğan veya ortaya çıkan veya doğrudan veya dolaylı olarak Site ile ilgili olan her tür ve nitelikteki eylem ve dava nedeni. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilenlerle bağlantılı olarak Kaliforniya medeni kanunu bölüm 1542'den feragat edersiniz: "genel bir tahliye, alacaklının mahkemede kendi lehine varlığından haberdar olmadığı veya şüphelendiği iddiaları kapsamaz. Eğer kendisi tarafından biliniyorsa, borçluyla olan anlaşmasını maddi olarak etkilemiş olması gereken, ibranın gerçekleştirilme zamanı."

Çerezler ve Web İşaretçileri. Diğer tüm web siteleri gibi, Bft Market de 'çerezler' kullanır. Bu çerezler, ziyaretçilerin tercihleri ​​ve ziyaretçinin eriştiği veya ziyaret ettiği web sitesindeki sayfalar dahil olmak üzere bilgileri depolamak için kullanılır. Bilgiler, web sayfası içeriğimizi ziyaretçilerin tarayıcı türüne ve/veya diğer bilgilere göre özelleştirerek kullanıcıların deneyimini optimize etmek için kullanılır.

Sorumluluk Reddi

Site, "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu kadar" esasına göre sağlanmaktadır ve şirket ve tedarikçilerimiz, tüm garantiler veya satılabilirlik koşulları da dahil olmak üzere, açık, zımni veya yasal her türlü garantiyi ve koşulu açıkça reddeder , belirli bir amaca uygunluk, unvan, sessiz eğlence, doğruluk veya ihlal etmeme. Biz ve tedarikçilerimiz, sitenin gereksinimlerinizi karşılayacağını, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak sunulacağını veya doğru, güvenilir, virüs veya diğer zararlı kodlardan arınmış, eksiksiz, yasal olacağını garanti etmiyoruz. , veya güvenli. Yürürlükteki yasalar siteyle ilgili herhangi bir garanti gerektiriyorsa, bu tür tüm garantilerin süresi ilk kullanım tarihinden itibaren doksan (90) gün ile sınırlıdır.

Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bazı yargı bölgeleri, zımni bir garantinin ne kadar süreceği konusunda sınırlamalara izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Kanunların izin verdiği azami ölçüde, şirket veya tedarikçilerimiz hiçbir durumda size veya herhangi bir üçüncü kişiye kar kaybı, veri kaybı, ikame ürünlerin satın alma maliyetleri veya herhangi bir dolaylı, sonuçsal, örnek teşkil eden, arızi, Bu şartlar veya siteyi kullanmanız veya kullanamamanızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili özel veya cezai zararlar, şirkete bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa bile. Siteye erişim ve sitenin kullanımı kendi takdirinize ve riskinize bağlıdır ve cihazınızda veya bilgisayar sisteminizde meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya bunlardan kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, burada belirtilen aksine hükümlere bakılmaksızın, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili herhangi bir zarar için size karşı sorumluluğumuz her zaman maksimum elli ABD Doları (50 ABD Doları) ile sınırlı olacaktır. Birden fazla iddianın varlığı bu sınırı genişletmeyecektir. Tedarikçilerimizin bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul etmektesiniz.

Bazı yargı bölgeleri, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Süre ve FesihBu Bölüme tabi olarak, Siteyi kullandığınız süre boyunca bu Koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Sitenin bu Koşulları ihlal edecek şekilde kullanılması da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda Siteyi kullanma haklarınızı askıya alabilir veya feshedebiliriz. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın sona ermesi üzerine, Hesabınız ve Siteye erişim ve Siteyi kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin, Hesabınızla ilişkili Kullanıcı İçeriğinizin canlı veritabanlarımızdan silinmesini gerektirebileceğini anlıyorsunuz. Şirket, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın feshedilmesinden dolayı size karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınız sona erdikten sonra bile, bu Koşulların aşağıdaki hükümleri yürürlükte kalacaktır: Bölüm 2 ila 2.5, Bölüm 3 ve Bölüm 4 ila 10.

Telif Hakkı Politikası.

Şirket, başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve Sitemizin kullanıcılarının da aynısını yapmasını ister. Sitemizle bağlantılı olarak, telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını tekrar tekrar ihlal eden çevrimiçi Sitemizin kullanıcılarının feshedilmesini ve ihlalde bulunan her türlü materyalin kaldırılmasını sağlayan telif hakkı yasasına saygılı bir politika benimsedik ve uyguladık. Kullanıcılarımızdan birinin Sitemizi kullanarak bir eserdeki telif haklarını hukuka aykırı olarak ihlal ettiğini düşünüyorsanız ve ihlalde bulunduğu iddia edilen materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, aşağıdaki bilgileri yazılı bir bildirim şeklinde (bkz. 17 USC § 512(c))'ye kadar, belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcimize sağlanmalıdır:

  • fiziksel veya elektronik imzanız;
  • ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı alınmış eser(ler)in kimliği;
  • Hizmetlerimizde ihlal ettiğini iddia ettiğiniz ve kaldırmamızı talep ettiğiniz materyalin kimliği;
  • bu tür materyalleri bulmamıza izin verecek yeterli bilgi;
  • Adresiniz, telefon numaranız ve e-mail adresiniz;
  • sakıncalı materyalin kullanımının telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından yetkilendirilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan; ve
  • Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yalan yere yemin etme cezasına tabi olduğuna dair bir beyan.

Lütfen, 17 USC § 512(f) uyarınca, yazılı bir bildirimde maddi gerçeğin herhangi bir şekilde yanlış beyan edilmesinin, şikayet eden tarafı, yazılı bildirim ve iddialarla bağlantılı olarak tarafımızca maruz kalınan her türlü zarar, masraf ve avukatlık ücretlerinden sorumlu tutacağını lütfen unutmayın. Telif hakkı ihlali.

Genel

Bu Koşullar ara sıra revizyona tabidir ve herhangi bir önemli değişiklik yaparsak, bize verdiğiniz son e-posta adresine bir e-posta göndererek ve/veya değişikliklere ilişkin bildirimi web sitemizde belirgin bir şekilde yayınlayarak sizi bilgilendirebiliriz. sitesi. Bize en güncel e-posta adresinizi sağlamaktan siz sorumlusunuz. Bize verdiğiniz son e-posta adresinin geçerli olmaması durumunda, bu bildirimi içeren e-postayı göndermemiz, yine de, bildirimde açıklanan değişikliklerin etkin bildirimini teşkil edecektir. Bu Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, size bir e-posta bildirimi göndermemizi izleyen en erken otuz (30) takvim günü veya Sitemizde değişikliklere ilişkin bildirimi yayınlamamızı izleyen otuz (30) takvim günü içinde geçerli olacaktır. Bu değişiklikler Sitemizin yeni kullanıcıları için hemen geçerli olacaktır. Bu tür değişikliklerin bildirimini takiben Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi ve bu tür değişikliklerin hüküm ve koşullarına bağlı olmayı kabul ettiğinizi gösterecektir. Tartışmalı karar. Lütfen bu Tahkim Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Şirketle olan sözleşmenizin bir parçasıdır ve haklarınızı etkiler. ZORUNLU BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVA FERAGATI için prosedürler içerir.

Tahkim Sözleşmesinin Uygulanabilirliği. Koşullar veya Şirket tarafından sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili gayrı resmi olarak veya asliye mahkemesinde çözülemeyen tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, bu Tahkim Sözleşmesinin şartları uyarınca bireysel olarak bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm tahkim işlemleri İngilizce olarak yapılacaktır. Bu Tahkim Sözleşmesi, siz ve Şirket ile tüm bağlı kuruluşlar, bağlı kuruluşlar, acenteler, çalışanlar, ilgili öncüller, halefler ve atananlar ile Koşullar kapsamında sağlanan hizmetlerin veya malların tüm yetkili veya yetkisiz kullanıcıları veya lehtarları için geçerlidir.

Tahkim Kuralları. Tahkim, bu bölümde belirtildiği gibi tahkim sunan yerleşik bir alternatif anlaşmazlık çözüm sağlayıcısı olan American Arbitration Association aracılığıyla başlatılacaktır. AAA tahkim için uygun değilse, taraflar alternatif bir ADR Sağlayıcı seçmeyi kabul edeceklerdir. ADR Sağlayıcısının kuralları, bu tür kuralların Şartlarla çeliştiği durumlar dışında, tahkimin tüm yönlerini yönetecektir. Tahkimi yöneten AAA Tüketici Tahkim Kuralları, çevrimiçi olarak adr.org adresinden veya 1-800-778-7879 numaralı telefondan AAA'yı arayarak edinilebilir. Tahkim, tek ve tarafsız bir hakem tarafından yürütülecektir. İstenen kararın toplam tutarının On Bin ABD Dolarından (10.000 ABD Doları) az olduğu herhangi bir iddia veya anlaşmazlık, görünüşe dayalı olmayan bağlayıcı tahkim yoluyla çözülebilir, yardım isteyen tarafın tercihine bağlı olarak. Talep edilen tazminatın toplam tutarının On Bin ABD Doları (10.000,00 ABD Doları) veya daha fazla olduğu iddialar veya anlaşmazlıklar için, duruşma hakkı Tahkim Kuralları tarafından belirlenecektir. Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet etmiyorsanız ve taraflar aksini kabul etmedikçe, tüm duruşmalar ikamet ettiğiniz yere 100 mil uzaklıktaki bir yerde yapılacaktır. ABD dışında ikamet ediyorsanız, hakem taraflara sözlü duruşmaların tarihi, saati ve yeri hakkında makul bir bildirimde bulunacaktır. Hakem tarafından verilen karara ilişkin herhangi bir karar, herhangi bir yetkili yargı mahkemesine girilebilir. Hakem size, tahkim başlamadan önce Şirketin size yaptığı son uzlaşma teklifinden daha yüksek bir karar verirse, Şirket size ödülden daha yüksek olanı veya 2 ABD dolarını ödeyecektir, 500,00. Taraflardan her biri tahkimden kaynaklanan kendi masraflarını ve ödemelerini üstlenecek ve ADR Sağlayıcısının ücret ve masraflarından eşit bir pay ödeyecektir.

Görünüşe Dayalı Olmayan Tahkim için Ek Kurallar.Görünüşe dayalı olmayan tahkim seçilirse, tahkim telefonla, çevrimiçi olarak ve/veya yalnızca yazılı başvurulara dayalı olarak yürütülecektir; özel yöntem, tahkimi başlatan tarafça seçilecektir. Tahkim, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tarafların veya tanıkların herhangi bir kişisel görünümünü içermeyecektir.

Zaman sınırları. Siz veya Şirket tahkim yoluna giderse, tahkim davası, ilgili talep için AAA Kuralları uyarınca sınırlamalar tüzüğü içinde ve herhangi bir son tarih içinde başlatılmalı ve/veya talep edilmelidir.

Hakem Yetkis Tahkim başlatılırsa, hakem sizin ve Şirketin hak ve yükümlülüklerine karar verecek ve uyuşmazlık başka bir konu ile konsolide edilmeyecek veya başka herhangi bir dava veya tarafla birleştirilmeyecektir. Hakem, herhangi bir talebin tamamı veya bir kısmı için geçerli olan önergeleri kabul etme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, parasal tazminata hükmetme ve geçerli yasa, AAA Kuralları ve Şartlar kapsamında bir kişiye sunulan parasal olmayan herhangi bir çözüm veya telafi sağlama yetkisine sahip olacaktır. Hakem, yazılı bir hüküm ve kararın dayandırıldığı temel bulguları ve sonuçları açıklayan bir karar beyanı yayınlayacaktır. Hakem, bir mahkemedeki bir yargıcın sahip olacağı bireysel bazda tazminat kararı verme yetkisine sahiptir. Hakemin kararı nihaidir ve siz ve Şirket için bağlayıcıdır.

Jüri Denemesinden Feragat. TARAFLAR BURADA MAHKEMEYE GİDECEK VE BİR HAKİM VEYA JÜRİ ÖNÜNDE YARGILANMA HAKLARINDAN FERAGAT EDERler, bunun yerine tüm iddiaların ve anlaşmazlıkların bu Tahkim Anlaşması uyarınca tahkim yoluyla çözülmesini seçerler. Tahkim prosedürleri genellikle bir mahkemede uygulanan kurallardan daha sınırlı, daha verimli ve daha ucuzdur ve bir mahkeme tarafından çok sınırlı bir incelemeye tabidir. Herhangi bir eyalet veya federal mahkemede, bir tahkim kararının iptali veya icrası veya başka bir davada Şirket ile aranızda herhangi bir dava çıkması durumunda, SİZ VE ŞİRKET, anlaşmazlığın çözülmesini seçmek yerine, JÜRİ DAVASI İLE İLGİLİ TÜM HAKLARINIZDAN FERAGAT EDERİZ bir yargıç tarafından.

Grup veya Birleştirilmiş Eylemlerden Feragat. Bu tahkim sözleşmesi kapsamındaki tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, sınıf bazında değil, bireysel olarak tahkim veya davaya tabi tutulmalıdır ve birden fazla müşteri veya kullanıcının iddiaları tahkim edilemez veya başka bir müşterinin talepleri ile ortak veya konsolide edilemez veya kullanıcı.

Gizlilik. Tahkim yargılamasının tüm yönleri kesinlikle gizli olacaktır. Taraflar, yasalar aksini gerektirmedikçe gizliliği korumayı kabul eder. Bu paragraf, bir tarafın bu Sözleşmeyi uygulamak, bir tahkim kararını uygulamak veya ihtiyati tedbir veya hakkaniyete uygun bir çözüm aramak için gerekli herhangi bir bilgiyi mahkemeye sunmasını engellemez.

Bölünebilirlik.Bu Tahkim Anlaşmasının herhangi bir kısmı veya bölümlerinin kanunlar uyarınca yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu belirli kısım veya kısımlar geçerli ve geçerli olmayacak ve ayrılacak ve Anlaşmanın geri kalanı geçerli olacaktır. tam güç ve etkiyle devam edin.

Vazgeçme Hakkı. Bu Tahkim Sözleşmesinde belirtilen hak ve sınırlamaların herhangi biri veya tamamı, aleyhinde iddiada bulunulan tarafça feragat edilebilir. Bu tür bir feragat, bu Tahkim Anlaşmasının diğer bölümlerinden feragat etmeyecek veya etkilemeyecektir.

Anlaşmanın Hayatta Kalması. Bu Tahkim Sözleşmesi, Şirket ile olan ilişkinizin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Küçük Alacaklar Mahkemesi. Bununla birlikte, yukarıda belirtilenler, siz veya Şirket, asliye mahkemesinde bireysel bir dava açabilir.

Acil Adil YardımHer halükarda, yukarıda belirtilenler, taraflardan herhangi biri, statükoyu tahkim bekleyene kadar korumak için bir eyalet veya federal mahkemeden önce acil ve adil bir yardım isteyebilir. Geçici tedbir talebi, bu Tahkim Anlaşması kapsamındaki diğer hak veya yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmez.

Tahkime Konu Olmayan Talepler Yukarıdakilere bakılmaksızın, iftira, Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanımı Yasasının ihlali ve diğer tarafın patent, telif hakkı, ticari marka veya ticari sırlarının ihlali veya kötüye kullanılması bu Tahkim Sözleşmesine tabi olmayacaktır.

Yukarıdaki Tahkim Anlaşmasının tarafların mahkemede dava açmasına izin verdiği herhangi bir durumda, taraflar bu tür amaçlar için Hollanda County, California'da bulunan mahkemelerin kişisel yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederler.

Site, ABD ihracat kontrol yasalarına tabi olabilir ve diğer ülkelerdeki ihracat veya ithalat yönetmeliklerine tabi olabilir. Şirketten edinilen herhangi bir ABD teknik verisini veya bu tür verileri kullanan herhangi bir ürünü, Amerika Birleşik Devletleri ihracat yasalarını veya düzenlemelerini ihlal edecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi veya aktarmamayı kabul etmektesiniz.

Şirket, Bölüm 10.8'deki adreste yer almaktadır. California'da ikamet ediyorsanız, 400 R Street, Sacramento, CA 95814 numaralı telefondan veya (800) numaralı telefondan yazılı olarak iletişime geçerek Kaliforniya Tüketici İşleri Bakanlığı Tüketici Ürünleri Bölümü Şikayet Yardım Birimi'ne şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. ) 952-5210.

Elektronik İletişimİster Siteyi kullanın, ister bize e-posta gönderin, ister Şirket Sitede bildirimler yayınlayın veya sizinle e-posta yoluyla iletişim kurun. Sözleşme amaçları doğrultusunda, (a) Şirketten elektronik biçimde iletişim almayı kabul ediyorsunuz; ve (b) Şirketin size elektronik olarak sağladığı tüm hüküm ve koşulların, anlaşmaların, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin basılı kopya halinde olması durumunda yerine getireceği yasal yükümlülükleri yerine getirdiğini kabul edersiniz.

Tüm Koşullar. Bu Koşullar, Sitenin kullanımıyla ilgili olarak sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve hiçbir yasal veya sözleşmeye dayalı etkisi yoktur. "Dahil" kelimesi "sınırlama olmaksızın dahil etmek" anlamına gelir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların diğer hükümleri bozulmayacak ve geçersiz veya uygulanamaz hüküm, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş sayılacaktır. Şirketle olan ilişkiniz bağımsız bir yüklenici ilişkisidir ve taraflardan hiçbiri diğerinin acentesi veya ortağı değildir. Bu Koşullar ve buradaki hak ve yükümlülükleriniz, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın sizin tarafınızdan devredilemez, alt yükleniciye verilemez, devredilemez veya başka bir şekilde devredilemez ve yukarıda belirtilenleri ihlal eden herhangi bir atama, alt sözleşme, yetki devri veya devir teşebbüsü geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Şirket, bu Koşulları serbestçe devredebilir. Bu Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullar, devralanlar için bağlayıcı olacaktır.

Gizliliğiniz Lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

Telif Hakkı/Ticari Marka Bilgileri. Telif hakkı ©. Tüm hakları Saklıdır. Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları bizim veya diğer üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Bu Markaları, önceden yazılı onayımız veya Markalara sahip olabilecek bu tür üçüncü şahısların izni olmadan kullanmanıza izin verilmez.

İletişim bilgileri

E-Posta: info@bftmarket.com